لطفا کمی صبر کنید

اقدام عجیب و بامزه مجری در پخش زنده !

مجری برای چند لحظه گمان کرد که دوربین فیلمبرداری تصویر او را نشان نمی دهد برای همین سعی کرد تا با حرکات خود به عوامل پشت صحنه بفهماند که برای چند لحظه صدای برنامه را قطع کنند تا او بتواند به راحتی سرفه کند، بی خبر از اینکه سخت در اشتباه بود و درست همان لحظه دوربین در حال فرستادن تصویر او روی آنتن پخش زنده بود.