لطفا کمی صبر کنید

یک کشته با واژگونی مرگبار تراکتور در شهرستان کوثر

واژگونی تراکتور در شهرستان کوثر باعث مرگ یک تن و مصدومیت دو نفر دیگر شد.