لطفا کمی صبر کنید

مرگ هولناک زن فیلمبردار

زن روس‌تبار که برای فیلمبرداری ازطبیعت، سرخود را ازپنجره خودرو درحال حرکت دوستش بیرون برده بود، پس از برخورد مهیب با تیر چراغ برق به طرز هولناکی کشته شد.