لطفا کمی صبر کنید

ناکامی مرد شیشه‌ای در آزار دختر خردسال

مرد شیشه ای که با ربودن دختر هشت ساله قصد آزار و اذیت او را داشت، ناکام ماند.