لطفا کمی صبر کنید

دستگیری زورگیران چاقوکش در شهر ری

دو مرد جوان متهم به زورگیری از سوی مأموران پلیس شناسایی و دستگیر شدند.