لطفا کمی صبر کنید

معطلی بیش از 6 ساعته مسافران پرواز بندرعباس - شیراز

مسئول دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان در خصوص تعیین علت ایجاد این تاخیر گفت: هواپیمایی که قصد داشته مسافران را به شیراز منتقل کند دچار نقص فنی شده است.