لطفا کمی صبر کنید

دو مقنی در بیجار جان خود را از دست دادند

روز گذشته دو کارگر مقنی در روستای خاندانقلیِ شهرستان بیجار، جان خود را از دست دادند.