لطفا کمی صبر کنید

شنای مرگبار در رودخانه دالکی

جوانی 20 ساله که امروز صبح برای شنا به رودخانه دالکی دشتستان رفته بود غرق شد.