لطفا کمی صبر کنید

اولین فیلم از جسد وحید مرادی در پزشکی قانونی + جزییات

رکنا: اولین عکس و فیلم منتسب از جسد وحید مرادی نشان می دهد که قاتل از پشت سر او را هدف جسم تیز قرار داده است.