لطفا کمی صبر کنید

شهادت تلخ مامور پلیس در جاده !

رکنا: ستوان دوم احسان تقوائی به همراه استوار 2وظیفه مجتبی در کیلومتر 12محور قوچان به چناران و در کنار جاده مشغول ثبت…