لطفا کمی صبر کنید

پس از تصادف حتما سراغ این کارها بروید! + عکس

رکنا: گاهی چیزی که جان آدم‌ها را می‌گیرد خود تصادف نیست؛ اشتباهات افرادی است که برای کمک می‌آیند.