لطفا کمی صبر کنید

11 نفر در شعله‌های آتش سوختند

تانکر حمل سوخت در برخورد با اتوبوس مسافربری منفجر شد و چندین خودرو با سرنشینانش در میان شعله‌های سرکش، زنده زنده سوختند.