لطفا کمی صبر کنید

لحظه فرو ریختن برج های غول پیکر + تصویر

رکنا: فیلمی که مشاهده می کنید لحظه فرو ریختن برج هایی در چین است.