لطفا کمی صبر کنید

مینی بوسی با 20 مسافر در مسیر ییلاقی املش چپ کرد

رکنا: راساس اخبار دریافتی بر اثر واژگونی مینی بوس در مسیر دو راهی روستای مربو به ملکوت املش تا کنون حداقل یک کشته و…