لطفا کمی صبر کنید

شوهر داشتم اما دلم را به پسر جوان باختم!

عمه‌ام با این حرف تکراری که تو هیچ‌وقت عشق واقعی را تجربه نخواهی کرد و مثل من بدبخت و سیاه‌روز خواهی شد روی اعصابم راه می‌رفت.