لطفا کمی صبر کنید

این شرور زنان مریوانی را به وحشت انداخته بود!

رکنا: فردی که به جرم مزاحمت برای نوامیس و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان تحت پیگرد پلیس و مراجع قضایی بود، دستگیر شد.