لطفا کمی صبر کنید

سشوار یک خانه را به آتش کشید

یک منزل مسکونی در یکی از محلات شیراز به علت روشن گذاشتن سشوار، سوختگی مرد میانسال را در پی داشت.