لطفا کمی صبر کنید

این مرد در عروسی کاشمری ها خون به پا کرد!

رکنا: دادستان کاشمر گفت: مجرمی که سال 1385 در پی شرب خمر در مجلس عروسی و نزاع جمعی منجر به قتل جوان 17 ساله ای، مشارکت…