لطفا کمی صبر کنید

وقتی به خانه رسیدم سایه زنم را دیدم که در شرایط بدی کنار مرد غریبه بود! + عکس

رکنا: مردی که زنش را به خاطر خیانتش کشته بود دستگیر شد.