لطفا کمی صبر کنید

سشوار یک خانه را به آتش کشید

رکنا: یک منزل مسکونی در یکی از محلات شیراز به علت روشن گذاشتن سشوار، سوختگی مرد میانسال را در پی داشت.