لطفا کمی صبر کنید

شنای مرگ جوان 26 ساله در رودخانه زرینه رود شاهیندژ

حوادث رکنا: جوان 26 ساله در رودخانه زرینه رود شاهیندژ غرق شد.