لطفا کمی صبر کنید

اختلال در تردد خط مترو کرج- تهران برطرف شد

خط مترو کرج به تهران به علت حادثه مسدود شده بود که اختلال پیش آمده بعد از دقایقی برطرف شد.