لطفا کمی صبر کنید

کودکان سرگشته در اردوگاههای اجباری مهاجران امریکا به آغوش مادرانشان بازمی گردند

سرانجام با فشار افکار عمومی و نهادهای مدنی سازمان مهاجرت و گمرک امریکا مجبور شد به آزادی پدران و مادران مهاجر از بازداشتگاهها تن دهد و پروژه جنجالی جداسازی کودکان از والدین مهاجرشان را متوقف سازد. در تصاویر حاضرمادر مهاجر گواتمالایی را می بینید که توانسته دوباره فرزندش را که به اقامت در اردوگاه اجباری کشانده بودند را در آغوش گیرد