لطفا کمی صبر کنید

سمانه از 21 سالگی مسیر اشتباهی رفت

سمانه ٢٧ساله است و شش‌سال قبل پس از یک درگیری احساسی و هیجانی به سختی توانست حرف خودش را برای رسیدن به مرد رؤیاهایش به کرسی بنشاند.