لطفا کمی صبر کنید

پسرم را فروختیم، شوهرم موتور خرید! / ماجرای تکان دهنده ای که در تهران اتفاق افتاد

حوادث رکنا: «اعتیاد کاری می‌کنه که آدم از همه چیز می‌گذره؛ بچه، شوهر، زندگی و هر چی که فکرشو کنی، آخرش هم هیچی برات…