لطفا کمی صبر کنید

کاروانسرای تاریخی قصر شیرین بر اثر زلزله تخریب شد

کاروانسرای تاریخی قصر شیرین بر اثر زلزله تخریب شد. این کاروانسرا متعلق به دوره صفویه است و ثبت ملی شده است.