لطفا کمی صبر کنید

اشک ارتشی‌ها در غم مردم کرمانشاه