لطفا کمی صبر کنید

مدارس کشور روز شنبه تعطیل است؟

فعالیت آموزشی مدارس کشور روز شنبه ۲۷ آبان ماه طبق روال همیشگی در جریان است و مدارس تعطیل نیست...