لطفا کمی صبر کنید

ادامه امدادرسانی‌ها به زلزله‌زدگان تا ۳ماه دیگر

تاکنون مشارکت مردمی برای ارائه کمک‌های خود به هموطنان آسیب‌دیده از زلزله خوب بوده است، اما تا دو یا سه ماه آینده همچنان نیاز به امدادرسانی به زلزله‌زدگان برای رسیدن آنها به حداقل شرایط ثبات قبل از زلزله داریم...