لطفا کمی صبر کنید

هشدار درباره بیماری‌های ناشی از لاشه احشام در مناطق زلزله‌زده

تیم‌های بهداشتی هم در شهرها و هم در روستاها فعال هستند و مردم هم باید مسائل بهداشتی را رعایت کنند. در عین حال بخشی از احشام هستند که زیر آوارند و باید نسبت به بیماری‌های ناشی از اجساد آنها، نکات بهداشتی رعایت شود...