لطفا کمی صبر کنید

اسامی ۳۵۷ نفر از جانباختگان زلزله استان کرمانشاه

اسامی ۳۵۷ نفر از جانباختگان زلزله استان کرمانشاه اعلام شد.