لطفا کمی صبر کنید

­اغاز مسابقات ملی طراحی سیستم‌های دیجیتال

در راستای پیشرفت علمی دانشجویان در عرصه فناوری‌های نوین و ارائه مناسب این پیشرفت‌ها به شرکت‌های فعال در این زمینه «چهارمین دوره مسابقات ملی طراحی سیستم‌های دیجیتال» درحال برگزاری است.