لطفا کمی صبر کنید

نمایشگاه کتاب دوحه میزبان نشر ایران

- موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در ادامه حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب از شرکت در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه خبر داد.