لطفا کمی صبر کنید

توضیحات سخنگوی شورای صنفی نمایش در رابطه با عدم ثبت قرارداد دو فیلم «عصبانی نیستم» و «آشغال‌های دوست داشتنی»

سخنگوی شورای صنفی از حواشی به وجود آمده در رابطه با اکران دو فیلم "عصبانی نیستم" و "آشغال های دوست داشتنی" گفت.