لطفا کمی صبر کنید

داستان خانه بهداشت یک روستا را از «چاه» بشنوید

نمایش رادیویی «چاه» از رادیو نمایش داستان یک خانه بهداشت را روایت می کند.