لطفا کمی صبر کنید

۳ فیلم از چهارشنبه به سینما می‌آیند

سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: از روز چهارشنبه ۳ فیلم سینمایی به سینماهای کشور می‌آیند.