لطفا کمی صبر کنید

نامگذاری دوم اسفند به نام روز "موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس"

جعفری از نام گذاری دوم اسفند روز تصویب اساسنامه این موزه توسط رهبر انقلاب به نام روز موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خبر داد.