لطفا کمی صبر کنید

درسگفتارهای پاییزی «ملاقات با هنر انقلاب»

درسگفتارهای پاییزی عهد تحت عنوان «ملاقات با هنر انقلاب»، توسط مؤسسه علم و سیاست اشراق و همکاری «دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب» برگزار می‌شود.