لطفا کمی صبر کنید

نمایش برگزیده ای از آثار هند در کاخ گلستان

نمایشگاه برگزیده ای از آثار هند در دوره قاجار ۱۵ آذر با حضور ۲۰ سفیر کشورهای مختلف در عمارت بادگیر کاخ گلستان افتتاح می شود.