لطفا کمی صبر کنید

وزیر ارشاد بودم پای صحبت ناشرین می نشستم

عبدالحمید قره داغی گفت: اگر وزیر ارشاد بودم اولین کارم این بود که پای صحبت های طیف متعددی از ناشرین بشینم و مشکلات شان را ببینم و بسنجم.