لطفا کمی صبر کنید

ژان دورمسون درگذشت

- مهر نوشت: ژان دورمسون از اعضای قدیمی آکادمی فرانسه در ۹۲ سالگی درگذشت.