لطفا کمی صبر کنید

یکی از اعضای قدیمی آکادمی فرانسه درگذشت

ژان دورمسون از اعضای قدیمی آکادمی فرانسه در ۹۲ سالگی درگذشت.