لطفا کمی صبر کنید

خاطرات همسر شهید همدانی، نمونه ناب سبک زندگی اسلامی است

حمید حسام در مراسم رونمایی کتاب «خداحافظ سالار» گفت: روایت همسر شهید همدانی روایتی ناب از یک سبک زندگی اسلامی است.