لطفا کمی صبر کنید

کودکان روستایی قاینات صاحب کتاب‌خانه سیار شدند

دهمین کتاب‌خانه سیار روستایی کانون خراسان جنوبی در روستاهای قاینات فعالیت خود را آغاز کرد.