لطفا کمی صبر کنید

صالحی: از حضور آلمان در نمایشگاه کتاب تهران استقبال می‌کنیم

وزیر ارشاد در دیدار با سفیر آلمان، گفت: حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت فرصتی برای تعامل بیشتر بوده و ما هم ازحضور آلمان در نمایشگاه تهران استقبال می‌کنیم.