لطفا کمی صبر کنید

پروژه های عمرانی موزه فرش افتتاح می شود

رئیس اداره فنی مهندسی اداره کل موزه ها از فاز نخست اقدامات عمرانی موزه فرش خبر داد.