لطفا کمی صبر کنید

مطالعه و نقشه برداری ۱۳ بنای تاریخی

۱۳ بنا و یک گذر تاریخی در شهر بشرویه خراسان جنوبی ومطالعه ونقشه برداری شد.