لطفا کمی صبر کنید

پایان من با شعر خواهد بود

چیستا یثربی در نشست بررسی دو کتاب تازه خود گفت: خاستگاه من شعر بوده و هست. پایان من نیز شعر خواهد بود. حتی نمایشنامه‌هایی هم که نوشته‌ام در مورد شعر و شاعرانی از جمله «پروین اعتصامی» است.