لطفا کمی صبر کنید

مصوباتی که شأن شورا را زیر سوال می‌برند

ایلنا: طرح الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش میزان تحقق طرح تفصیلی در صحن شورای شهر تصویب شد و بهاره آروین در مخالفت با این طرح گفت: این مصوبه در شأن شورا نیست و چرا برای ارائه یک گزارش هم باید مصوبه داشته باشیم.