لطفا کمی صبر کنید

رویکردها و راهبردهای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

ایلنا: رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز شورا رویکردها و راهبردهای این کمیسیون را ارائه داد.